Artikel 1: Beëindiging door betalingsverplichting verzuim

1.a. In het geval van herhaalde betalingsverplichting verzuim na een slotsommatie door Reseller, heeft CoreTechd het recht om de diensten van de Reseller eindklanten stop te zetten. Hierbij zal de resellerovereenkomst met de Reseller ontbonden worden. CoreTechd zal vervolgens direct contact met de eindklant opnemen ten behoeve van voortzetting van de diensten. CoreTechd zal samen met de eindklant tot een gepaste oplossing komen.
1.b. CoreTechd zal bij een herhaalde betalingsverplichting verzuim na een slotsommatie door Resseller of eindklant dit neerleggen bij een incassobureau. De diensten zullen stopgezet worden en er zal een afkoopsom in rekening gebracht worden voor de resterende looptijd periode van de afgenomen diensten. Verdere vervolgstappen zullen hierna ondernomen worden.